Libellance

Over Libellance

De naam is een combinatie van Libelle en balans. De libelle staat
voor kracht, moed, vrede, harmonie en zuiverheid. Eigenschappen
waarmee ieder kind wordt geboren.Libellance staat ervoor dat binnen iedere kind-ouder relatie harmonie en verbinding mogelijk moet zijn. Dit resultaat is te bereiken door op de juiste manier contact te maken en door middel van aanraking/massage. Libellance helpt ouders en professionals dit onder de knie te krijgen door middel van workshops en trainingen

Over mij

Ik ben Sanne van Mulligen, afgestudeerd bewegingsagoog en psychomotorische therapeut.

 

Bij psychomotorische therapie staan lichaamsbeleving en bewegingsgedrag centraal. Door sport, spel of lichaamsgeoriënteerde oefeningen komt de mens letterlijk in beweging of staat juist stil bij zijn ervaringen. Zo leert de mens om lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen, te verwoorden en te begrijpen. Vervolgens wordt er geoefend om tot nieuwe ervaringen, inzichten en gedrag te komen. 

 

Aan het einde van mijn opleiding kwam ik tot het inzicht dat mijn voorkeur uitgaat naar preventief werken. Investeren en voorkomen en niet curatief werken. Waarom therapie bieden als ik tijdig een bijdrage kan leveren aan het welzijn van de mens.

 

Daarom ben ik sinds 2008 werkzaam in het onderwijs als docent Omgangskunde en docent Gezondheidszorg en Welzijn. In mijn rol als docent begeleid en coach ik studenten, en lever zo bevoegde en bekwame pedagogisch werkers af.

 

In mijn loopbaan in het onderwijs heb ik veel kennis en vaardigheden opgedaan, waardoor ik mensen het nodige inzicht kan bieden en/of handvatten kan aanreiken. Dat zie je terug in mijn workshops en trainingen.

 

Sanne van Mulligen


Op de agenda 

Sept/okt

Belevingsworkshop

21 september in Meppel

28 september in Dwingeloo

5 oktober in Hoogeveen

Vanaf augustus zullen de trainingen en workshops van Libellance in aangepast vorm plaatsvinden, namelijk in de vorm van 1,5 meter sessies.


Als trainer geef ik geen hand meer, maar je krijgt uiteraard een vriendelijke, mondelinge begroeting.


Naast de 1,5 meter, nemen we meer maatregelen om de verspreiding van Corona tegen te gaan. We reinigen de trainingslocaties hygiënisch voor en na de training, zorgen voor genoeg handgel en zijn er mondkapjes en handschoenen aanwezig (voor wie dat op prijs stelt). Ondanks deze maatregelen kan je erop rekenen dat we ook de vertrouwde verbinding en het contact die je kan verwachten bij Libellance garanderen. Maar, nu wel op 1,5 meter afstand 😉


Verbinden kun je leren


Libellance biedt trainingen aan ouders en aan professionals die met kinderen werken. Alle trainingen zijn gericht op verbinding met je kind.

Hier staat Libellance ook:

Ouder - kind beurs Assen

Kennismaken met rust en verbinding in het gezin

Zaterdag 7 november

Bibliotheek Meppel

Kennismaken met rust en verbinding in het gezin

Zaterdag 28 november

Contact

Trainingslocaties in:

Meppel, Dwingeloo, Hoogeveen

info@libellance.nl